תכנית הלימודים תשע"ט תנ"ך ממלכתי

כ"א ניסן
| 25/04/2018

לימוד הוראה והערכה בחינוך היסודי והעל יסודי

לקובץ ההנחיות