פרקי תכנית הלימודים

תכניות ההלימה ליחידות המורחבות
הפרקים והנושאים עליהם מופיע קו חוצה – לא יופיעו בבחינת הבגרות בקיץ תשע"ז

יחידת המנהיגות – דוד ומשה

יחידת המגילות
מקורות מקראיים:

 • שיר השירים א', ב', ג', ח'
 • רות א'-ד'
 • בראשית י"ט 38-30
 • בראשית ל"ח
 • דברים כ"ג 7-4
 • עזרא ט'
 • איכה ד'
 • קהלת א', ב', ג', י"א, י"ב
 • אסתר א' – ט', י'

מקורות חוץ-מקראיים:

 • שיר השירים:
  • שירי אהבה מצריים: שירי דודים ממצרים העתיקה מ' פוקס, שיר הנער ושיר הנערה הוצאת מאגנס, ירושלים, תשמ"ה, עמ' 51-50 (להיעזר בהערות).
 • קהלת:
  • עלילות גלגמש, לוח 10: ש' שפרה, י' קליין, בימים הרחוקים ההם, עם עובד 1996 ,עמ' 265-264 (עמ' 265 תשע שורות ראשונות).
 • אסתר:
  • התוספת למגילת אסתר: בתוך: הספרים החיצוניים, א. כהנא, הוצאת מקורות, ת"א, תרצ"ז עמ' תקמ"ו-תקמ"ט.

קריאת חובה:

 • שיר השירים:
  • מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא כרך "שיר השירים" י. זקוביץ , עם עובד, מאגנס-ירושלים, עמ' 36-31 (בעמ' 31 מסעיף כח- קנוניזציה ועד עמוד 36, בפסקה המסתיימת ב"…בפירושו של רמב"ן").
 • רות:
 • איכה:
  • עולם התנ"ך, כרך מגילות עמ' 112: "קינות על חורבן ערי הקודש ומקדשים במזרח הקדום" (23 שורות מראשית הסעיף עד "בערים ובתושביהן") עמ' 114: מהשורה ה-18 "בדומה לקינה המקראית" ועד לתחתית העמודה הראשונה: "לשיקום ההריסות".
 • קהלת:
  • שרה יפת, "חירות הרוח- משנת קהלת לדורות" בתוך: ספר מיכאל, בין הזמן הזה לימים ההם, אבי שגיא (עורך), הוצאת רכס, 2007,עמ' 107-97.
 • אסתר:
  • מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא כרך "אסתר", אדל ברלין, עם עובד ת"א, מגנס: "מדוע נכתבה מגילת אסתר?" עמ' 4-3, "מגילת אסתר כקומדיה" עמ' 9-4 , "אסתר ונשים במקרא" עמ' 42-40, "תוספות למגילת אסתר" עמ' 37-34 (אפשר גם: "התוספות למגילת אסתר" בתוך: לא כך כתוב בתנ"ך, יאיר זקוביץ – אביגדור שנאן, ידיעות אחרונות, 2004, ת"א, עמ' 274)
  • אנציקלופדיה עולם התנ"ך מגילות, "מרדכי היהודי ואסתר בת דודו", עמ' 85 (הוצאת רביבים). אותו פירוש קיים גם במהדורה חדישה יותר – עולם התנ"ך מגילות "מרדכי היהודי ואסתר בת דודו", עמ' 237 (הוצאת דודזון עתי).

יחידת נשים במקרא

נושא פרקי תנ"ך לתלמיד המלצה למורה
סיפור של אירוסין
וסיפורה של רבקה
בראשית כ"ד –
רבקה
בראשית כ"ז 1-
19
פנינה פלר, צעיפה של תמר,
בתוך: שני צעיפים
סעיפים: צעיפה של רבקה
ודמותה של רבקה.
יעל שמש, רבקה אישה חזקה
ללא כוח רשמי
מנחם פרי, רבקה וחתנה העבד,
והקואליציה של אלוהים עם הנשים
בסיפור המקראי, אלפיים, 29 (תשסו) עמ' 193-278
אונס?
דינה
בראשית ל"ד שיר השירים א 5-8, ח 12-5
שיר אהבה שומרי פולחני, "חתן לינה בביתנו" – ש. שפרה, י. קליין, בימים הרחוקים ההם עמ' 340-341.
מאמר דידקטי באתר תנ"ך ממלכתי

חיים חיון, ותצא דינה, ירושלים
תשע"א, עמ' 16-52
הסבר שיר האהבה השומרי

אונס
תמר בת דוד
שמואל ב י"ג שמות כ"ב 16-15, דברים כ"ב 29-22, ויקרא י"ח 17, מסכת אבות ה ט"ז,
חוקי אשור: סעיפים 55, 56A, 53Aע"פ חיים נוי, חוקים מן המזרח
הקדום ערוכים במקביל לחוקים
מן התורה, הוצאת ח' נוי, קריית
טבעון, עמ' 57-56

מאיר מלול, קובצי הדינים ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום, חיפה, פרדס הוצאה לאור, תש"ע 2010, עמ' 208-207.

טריה פיליפ, סיפור אמנון ותמר מאמר
דידקטי
נשים חכמות
אביגיל;האישה
החכמה
מתקוע;

האישה
החכמה מאבל בית מעכה

 

שמואל ב
י"ד 21-1
כ' 2-1, 7-6, 22-15.
גלעד שטראוס, שלוש נשים
חכמות בספר שמואל, מגדים
כ"א, עמ' 60-55.
אמנון בזק, האישה התקועית
האישה מאבל בית מעכה
  מאיר שלו, פרוטקשן בכרמל,
תנ"ך עכשו, תל אביב 1985, עמ'
23-19.
אוריאל סימון, אביגיל מונעת את דוד
מבוא בדמים, בקש שלום ורדפהו, תל אביב 2002, עמ' 217-177.
נשים מצילות חיים
המיילדות
מרים
בת פרעה 

 

 

 

 

 

 

 

רחב

שמות
א' 20-15
ב'
גילי זיוון, נשים קוראות מבראשית, עמ' 346-340
סעיפים: "נשים נגד גזרת
ההכחדה.." ועד סוף סעיף "המרד
הנשי…"
רוני מגידוב, מאמרים דידקטיים על
שמות א ושמות בלאה מזור, "פריון ונשים בעיצוב
ראשית ישראל במצרים, עיון
ספרותי רעיוני בשמות א – ב",
מסכת (ז') תשס"ח 2007, עמ' 28-9.
יהושע ב יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן, הזוג
המוזר, הרצאה מצולמת עד דקה
35
אישה מול הממסד
רצפה בת איהבנות צלפחד
שמואל ב
כ"א 14-1במדבר
כ"ו 33,
כ"ז 11-1,
ל"ו
כל הקיץ ישבה רצפה בת איה / ש'
שפרה, בתוך מלכה שקד, לנצח אנגנך –
אנתולוגיה, תל אביב 2005, עמ' 468-467.
מאמר דידקטי
נשים בעת מלחמה
דבורה יעל ואם
סיסרא
שופטים ד – ה זקוביץ ושנאן, "מה אירע באוהלה של יעל", לא כך כתוב בתנ"ך, תל אביב 2004, עמ' 229-223.
עקרות ומאבק
על אימהות
תמר (ויהודה) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אשת מנוח

 

 

 

האישה
הגדולה משונם

בראשית ל"ח דברים
כ"ה 10-5
ויקרא י"ח 15
חוקי אשור: סעיפים A33, A43.חיים נוי, חוקים מן המזרח הקדום ערוכים במקביל לחוקים מן התורה, הוצאת ח' נוי, קריית
טבעון, עמ' 114-113

מאיר מלול, קובצי הדינים ואוספים משפטיים אחרים מן
המזרח הקדום, חיפה, פרדס הוצאה לאור, תש"ע 2010, עמ' 197-196, 201

עינת רמון, "לב הארי של תמר" קוראות מבראשית, תל אביב 1999, עמ' 300-293.
שופטים י"ג סימון, וילך מנוח אחרי אשתו

זקוביץ ושנאן, לא כך כתוב בתנ"ך, תל אביב 2004, עמ' 179-173.

מלכים ב
ד, 37-8
גילי זיוון, השיעור שנתנה השונמית
לאלישע…ולנואלחנן סמט על הפרק שיעורים 27-22