מתווה יחידה בית ספרית

מתווה נושא בית ספרי

תכנית הלימודים ביחידות המורחבות, מאפשרת לבתי הספר להמיר את נושא "נשים במקרא" בנושא בית ספרי שייבנה ע"י צוות התנ"ך, בכפוף לאישור המפמ"ר.
אפשרות זו נועדה לתת למורים ולתלמידים חופש פעולה ללמד וללמוד את החלקים בתנ"ך האהובים עליהם במיוחד. מומלץ שהנושא הבית ספרי יהיה בעלי אופי בין-תחומי, יאפשר הרחבה והעמקה, לחקר וללמידה עצמית של הלומדים. מוקדו של הנושא, ועיקר החומר הנלמד בו, יהיו מקראיים. מלבד הכתובים המקראיים שבנושא, ניתן לכלול בו טקסטים חוץ מקראיים וחומרים מתחומים נלווים. רצוי לכלול בנושא הבית ספרי מאמרים הדנים בו.

דוגמאות לנושאים:

 • סוגיה מקראית לאור המחקר הארכיאולוגי
 • תרומת כתובות עתיקות להבנת פרשיות במקרא ובלשונו
 • סוגיה מקראית על פי המקרא ועל פי מגילות מדבר יהודה או תרגומי המקרא
 • סוגיה מקראית בהשוואה למקבילות בספרות המזרח הקדום
 • סוגיה מקראית והשתקפותה ביצירות אמנות מסוגים שונים
 • פולחן ואמונה בישראל ובעמים
 • האישה במשפחה ובחברה, בספרות המקראית ובמקבילותיה
 • דמויות מקראיות וגלגוליהן בספרות הבתר-מקראית
 • סוגיה מקראית בפרשנות המחקרית המסורתית והמודרנית
 • יחסי הורים וילדים
 • אהבה – יחסים בינו לבינה

הצעות לנושא בית ספרי תוכלו למצוא בלשונית מאמרים דידקטיים ליחידות המורחבות.

הנושא הבית ספרי הממיר את נושא "נשים במקרא", יוגש לאישורה של המדריכה הארצית האחראית על היחידות המורחבות, עד לסוף יולי בכל שנה.