מחוון תמ"ר וחלוצי הערכה

הערכת מרכיבי למידת חקר:
עבודת חקר – 60%

 • כל חלקי העבודה מובאים ברצף הגיוני, מתפתח ולכיד: מבוא (הגדרת הנושא, סיבת בחירתו, חשיבות
  הנושא, תיאור מבנה העבודה), ראשי פרקים, דיון (הדיון מתייחס לרקע התיאורטי ולשאלת החקר),
  מסקנות (הנובעות מן הכתובים) וסיכום (נקיטת עמדה ביקורתית).
 • סקירת ספרות (גוף העבודה) המדייקת בעובדות, ושימוש במקורות מידע מגוונים, תקפים ומהימנים.
 • שימוש באסטרטגיות חשיבה (איסוף מידע, שאילת שאלות, פרשנות, העלאת טיעונים, חשיבה ביקורתית).
 • כתיבה וניסוח עצמאיים, ניסוח בהיר ותקינות לשונית.
 • שמירה על כללי הדיווח המדעי וביבליוגרפיה מסודרת.
 • אסתטיקה ואופן ההגשה (תשומת-לב להיבטים חיצוניים כגון אחידות, עימוד, סימני פיסוק וכדו').

תוצר ופרזנטציה – 30%

 • קשר ישיר ומשמעותי בין הלמידה, התוצר והפרזנטציה.
  (כל תוצר אפשרי – החל בהרצאה קצרה וכלה ביצירה אמנותית אישית).
 • התוצר והפרזנטציה משקפים עמדה/פרשנות אישית.
 • הקול האישי של התלמיד העולה מן העבודה – הבעת עמדה עצמאית מנומקת ומבוססת, שיש בה מקוריות חדשנות ו/או היבט יוצא דופן או אישי.
 • ביטוי הידע ואת הפרשנות/עמדה האישית.

רפלקציה – 10%
שיקוף התהליך מבחינה אישית ומבחינה לימודית. למשל: במה התלבטתי בבואי לבצע את המטלה? (מחשבות,
רגשות, מידע וכו'). מה למדתי על עצמי במהלך ביצוע המטלה? באילו קשיים נתקלתי וכיצד התמודדתי
איתם? מה סייע לי בהתמודדות? האם אני מרוצה/לא מרוצה מאופן ביצוע המטלה? ממה אני מרוצה וממה
אינני מרוצה, ומדוע? כיצד אני מעריך את ביצוע המטלה? (היבטים עיוניים ואישיים של תהליך הביצוע).