אתר תנ"ך ממלכתיאזור המפמ"רתכניות הלימודיםעמ"ר – ערכים מעורבות ורלוונטיות