אתר תנ"ך ממלכתיאזור המפמ"רתכניות הלימודיםחט"עבחינת בגרות מתוקשבת עתירת מדיה

בחינת בגרות מתוקשבת עתירת מדיה

במסגרת ה"חממה הפדגוגית , המזכירות הפדגוגית יוצאת ביחד עם המנהל הפדגוגי ומנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, למהלך של הרחבה, פיתוח והפעלה של בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה.
,החממה הפדגוגית במזכירות הפדגוגית, עוסקת בגיוון בדרכי הוראה למידה והערכה ושילוב חשיבה, ערכים, מעורבות אישית של הלומדים ומיומנויות המאה ה- 21.
הבחינות המתוקשבות משלבות פריטים עתירי מדיה כגון סרטונים, מפות שכבתיות וסימולציות וכך מזמנות למידה רב-חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. מטרת המעבר להערכה מתוקשבת היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה והוראה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21.
עם הרחבת הבחינות המתוקשבות למקצועות החובה והמעבר לבחינות מתוקשבות מלאות על כל החומר במקצועות בחירה אחדים, נבחר תחום הדעת תנ"ך להיות בין המקצועות החלוצים.
אנו מזמינים את אלו מכם, המעוניינים ומסוגלים להצטרף אלינו לכוח החלוץ ולהוביל יחד את המהלך במקצוע שלנו. מנהלי בתי הספר קיבלו מכתב דומה. אנא פנו אליהם והביעו רצונכם להצטרף.

מצורפים טפסים למילוי על ידי מנהל בית הספר:
טופס דרישות הסף הטכנולוגיות