מבדקי מיומנויות לימוד

למורי כיתות חטיבת הביניים שלום וברכה,
מורים המלמדים בכיתות חט"ב הם בעלי תפקיד משמעותי בהצמחת תלמידים אוהבי תנ"ך. מצד אחד חשוב לנו בכל גיל – גם ביסודי וגם בחט"ב (וגם בחט"ע) להכיר את הסיפורים ולראות בהם תשתית תרבותית מכוננת, מצד שני בחט"ב מתחיל לימוד מעמיק יותר, המתייחס לצפון בין השורות, לשיח בין הכתובים ולהעלאת שאלות ותהיות על המסופר, על התנהגות הגיבורים, על דרך הסיפור.
קשה מאד לחבב על תלמידינו ספר שהוא זר מנוכר ובלתי נגיש. לכן התפקיד של הקניית מיומנויות בסיסיות בצד חיבור הלומדים אל הסיפורים הוא תפקיד מרכזי ומכריע של מורי כיתות ז' – ט'. אנו מבקשים שהסיפור ידובב את התלמיד, יפעילו לחשוב ולראות נסיבות של חיינו ולברר אותן באמצעות הסיפור. קשה מאד לעשות זאת כשהתלמיד אינו מכיר גימטרייה או ו"ו היפוך; אם אין הוא יכול לקרוא ללא הכרת ניקוד, אתנחתא וסוף פסוק; יש חלקים בסיפור שלא ניתן להבין ללא מפה ככלי עזר; הקשב הרגיש לכתוב מעלה לעיתים חספוסים וסתירות המזמנים דיונים עשירים; אם נרצה להראות סיפור כפי שהוא מסופר במקום אחד ובתיאורו במקום אחר, אם נרצה ליצור שיח משמעותי בין הכתובים – תלמידינו יידרשו למיומנות החיפוש בתנ"ך, ההשוואה וכיו"ב.
מבדקי המיומנויות נועדו להוות כלי בעבור המורים בכדי לבדוק האם התלמידים הגיעו מוכנים מביה"ס היסודי, לברר ולוודא האם תלמידינו מכירים את המיומנויות הבסיסיות הנדרשות לצורך לימוד תנ"ך. אין כוונת המבדק לעקוב אחרי המורים; אין כל מחויבות לדווח לפיקוח על תוצאות המבדק. המבדקים נועדו עבור המורים כדי שיוכלו לדעת על מה יוכלו להסתמך בהוראתם ובמה יש להשקיע תוך כדי הלימוד.
אנו ממליצים לבחון את התלמידים בתחילת השנה בכדי למפות את רמת ידיעותיהם, ובסופה של השנה בכדי לבדוק מה למדו במהלך השנה ואילו מיומנויות כדאי לחזק בעתיד. המבדק יכול להיות ציון בונוס עבור התלמיד בתחילת השנה; וודאי לא ציון שהוא חלק מההישגים שהשיג על סמך הלימוד במהלך השנה. המבדק אינו אמור להלחיץ את הלומד, אלא רק להעמידו על המיומנויות שחשוב שירכוש בעזרת המורה במהלך השנה. אנו ממליצים שבכל מבחני התנ"ך בכיתות ז' – ט' ייבדקו מיומנויות שהמורה לימד בחודש וחצי שחלף. מבדק המיומנות המוצע בסוף השנה יכול להיות עם ציון, שכן הוא בודק את מה שנלמד בכיתה במהלך השנה.
עיקרון חשוב הוא לא ללמד מיומנויות שונות "על ריק". לא לפתוח בתחילת שנה ב"חודש לימוד מיומנויות", אלא ללמדן "תוך כדי תנועה", קרי במהלך הלימוד. יש מיומנויות טכניות שקל מאד ללמדן כמשחק וכפעילות הפגתית בתוך שיעור או בשיעור מתיש בסוף יום, כשהתלמידים פחות מרוכזים ופנויים למשחק, פעילות, חידון או חידות.
הצעות רבות להוראת המיומנויות קיימות באתר תנך ממלכתי ב"מיומנויות לימוד וכישורי חשיבה",
ומומלץ להיעזר בהן.
במחוון מצויים קישורים למאמרים הדידקטיים העוסקים במיומנויות הייחודיות עליהן שואל המבדק. המחוון גם מכוון את המורה ומסביר מה בוחנת השאלה, מה משמעות התשובות ומציע ניקוד ותשובות.

אנא זכרו – יש לשוב ו"לבחוש" במיומנויות במהלך השיעורים ולא להסתפק בלימוד חד פעמי. התמצאות בפסוקים לפי הגימטרייה, ו"ו היפוך וטעמים בסיסיים ניתן להזכיר וחזור אליהם בכל שיעור שלישי.
רק מיומנות שנעשה בה שימוש – היא מיומנות נרכשת.
נשמח לכל הצעה לשיפור ולפיתוח של הוראת מיומנויות הלימוד וכישורי החשיבה.

בהצלחה!!