ימי עיון ארציים

מורים יקרים,
בשנת הלימודים תשע"ט נקיים מספר ימי עיון ארציים. ימי העיון יתקיימו במקומות שונים בארץ ויוקדשו לתכנים מתכנית הלימודים החדשה, בשכבות הגיל השונות. פרטים על ימי העיון, תאריכים וקישורים להרשמה ייתפרסמו באתר במהלך חודש ספטמבר תשע"ט.