משפטים לדמויות מקראיות במוזיאון ארצות המקרא

כ"ד אב
| 30/08/2018

מורים יקרים,

אנו ממשיכים גם השנה לערוך משפטים לדמויות מקראיות במוזיאון ארצות המקרא.
השנה ייערכו משפטים לדמויות: