תכנית הלימודים תשע"ט תנ"ך ממלכתי

י"ט ניסן
| 25/04/2018

לימוד הוראה והערכה בחינוך היסודי והעל יסודי

לקובץ ההנחיות