תזכורת

כ"ג תשרי
| 12/09/2018

ההרשמה להשתלמות תנ"ך ממלכתי בעיצומה!