תזכורת

כ"ד אלול
| 12/09/2018

ההרשמה להשתלמות תנ"ך ממלכתי בעיצומה!