קול קורא לפעילות חוויתית לתלמידי בתי הספר הממלכתיים בנושא תנ"ך

כ"ד אב
| 26/08/2018

משרד החינוך באמצעות אגף מורשת מבקש לעודד קיומה של פעילות לחיזוק לימוד התנ"ך במגזר הממלכתי, בהלימה לתוכנית הלימודים החדשה. במסגרת זו ניתן להגיש בקשה לקבלת תקצוב ליוזמות פדגוגיות ומרחבי למידה בתנ"ך בקול קורא זה.

נא הקפידו לקרוא את התבחינים בעיון ולבדוק האם בית ספרכם עומד בתנאי הסף, בטרם תשלחו את טופס הבקשה.

מועד אחרון להגשת הטפסים: יום ראשון, כא' בתשרי תשע"ט, 30.9.2018.

לא ניתן להגיש בקשות לאחר מועד זה.