כיתה ו

יחידות לימוד לכתה ו

יהושע

יחידה
ההכנות לכניסה לארץ
יהושע א

ההכנות לכניסה לארץ

בפתיחתו של ספר יהושע עם ישראל ניצב לפני הכניסה לארץ,...

יהושע
יחידה
רחב והמרגלים
יהושע ב

רחב והמרגלים

ביחידה זו נעסוק בסיפור המרגלים בספר יהושע. נלווה את המרגלים...

יהושע
יחידה
חציית הירדן ובניית אבני הזיכרון
יהושע ג-ה

חציית הירדן ובניית אבני הזיכרון

ביחידה זו נפסע בעקבות עם ישראל בצעדיו הראשונים בארץ המובטחת....

יהושע
יחידה
כיבוש יריחו
יהושע ו

כיבוש יריחו

ביחידה זו אנו עוסקים באחד הכיבושים החשובים של עם ישראל...

יהושע
יחידה
העי
יהושע ז, ח (א-כט)

העי

ביחידה זו נלמד על מנהיגות יהושע בקרב על העי, נראה...

יהושע
יחידה
בריתות הר עיבל והגבעונים
יהושע ח (ל- לה), ט

בריתות הר עיבל והגבעונים

בסוף פרק ח מתוארת הברית בהר עיבל שעליה ציווה משה...

יהושע
יחידה
שמש בגבעון דום
יהושע י-יא

שמש בגבעון דום

לאחר כריתת הברית בין הגבעונים לבין בני ישראל מלכי הדרום...

יהושע
יחידה
מות יהושע סיום תקופה
יהושע כד

מות יהושע סיום תקופה

בפרק זה נלמד על נאום הפרדה של יהושע לפני מותו...

יהושע

שופטים

יחידה
פתיחה לספר שופטים
שופטים ב

פתיחה לספר שופטים

בפרק זה נתחיל את ההיכרות עם ספר שופטים – יהושע...

שופטים
יחידה
השופטים הראשונים
שופטים ג

השופטים הראשונים

בפרק נעסוק בשלושת השופטים הראשונים המדגימים את התבנית החוזרת בתקופת...

שופטים
יחידה
דבורה וברק
שופטים ד, ה

דבורה וברק

לאחר שחטא, נענש העם בשעבוד בידי מלך כנען, יבין, ושר...

שופטים
יחידה
גדעון – צמיחתו של מנהיג
שופטים ו-ז

גדעון – צמיחתו של מנהיג

ברקע סיפור גדעון עומדת התבנית הקבועה בחיי בני ישראל: פלישת...

שופטים
יחידה
גדעון – שופט לישראל?
שופטים ח

גדעון – שופט לישראל?

בפרק נפגוש את המנהיג הצבאי והשופט גדעון בשלושה אירועים: בני...

שופטים
יחידה
אבימלך- האטד
שופטים ט

אבימלך- האטד

יחידה בהכנה

שופטים
יחידה
שופטים קטנים ויפתח
שופטים י-יב

שופטים קטנים ויפתח

יחידה בהכנה

שופטים
יחידה
שמשון – נזיר מבטן
שופטים יג-יד

שמשון – נזיר מבטן

יחידה בהכנה

שופטים
יחידה
שמשון ופלישתים
שופטים טו-טז

שמשון ופלישתים

יחידה בהכנה

שופטים
יחידה
פסל מיכה
שופטים יז-יח

פסל מיכה

יחידה בהכנה

שופטים
יחידה
פילגש בגבעה
שופטים יט, כ

פילגש בגבעה

יחידה בהכנה

שופטים
יחידה
סוף ספר שופטים
שופטים כא

סוף ספר שופטים

יחידה בהכנה

שופטים