כיתה ד

יחידות לימוד לכתה ד

שמות

יחידה
ראשית השיעבוד
שמות א

ראשית השיעבוד

הפסוקים הפותחים את ספר שמות, בפרק א של הספר, הם...

שמות
יחידה
משה- הולדת מנהיג
שמות ב

משה- הולדת מנהיג

ביחידה זו אנחנו מתוודעים למנהיג הבלתי מעורער של ספר שמות,...

שמות
יחידה
הסנה הבוער
שמות ג, א-י

הסנה הבוער

ביחידת ההוראה הקרובה נעסוק במעמד הסנה משתי נקודות הראייה המרכזיות:...

שמות
יחידה
שליחותו של משה
שמות ג (יא- כב), ד

שליחותו של משה

בשיעורים הקרובים נפגוש את משה בתחילת דרכו כמנהיג ומושיע. ההתחלה...

שמות
יחידה
שלח את עמי
שמות ה

שלח את עמי

במהלכי השיעור הבאים נעסוק בבקשה "שַׁלַּח אֶת עַמִּי" (פסוק א)...

שמות
יחידה
להיות שליחים
שמות ה (טו- כג), ו

להיות שליחים

העם כועס על משה ואהרון, שבגללם הקשו המצרים את עבודתם....

שמות
יחידה
מכות ומופתים
שמות ז, א-כה

מכות ומופתים

בפסוקים הפותחים את הפרק ה' מכין את משה ואהרון לשליחותם...

שמות
יחידה
מכות ובכורות
שמות ז, כו - פרק יא

מכות ובכורות

השיעורים שלפנינו עוסקים באחד המופעים המסעירים ביותר בתנ"ך כולו, שיש...

שמות
יחידה
פסח דורות
שמות יב

פסח דורות

נעסוק בליל יציאת מצרים. נלמד על ההכנות ליציאה, ובהן אכילת...

שמות
יחידה
קשיים והזדמנויות במדבר
שמות יג

קשיים והזדמנויות במדבר

נכיר את האיכויות המיוחדות, הקשיים וההזדמנויות שמזמן המדבר, ונעסוק בהתמודדויות...

שמות
יחידה
קריעת ים סוף
שמות יד, טו (א- כא)

קריעת ים סוף

יחידה זו מלווה את בני ישראל בצעדיהם הראשונים לאחר יציאת...

שמות
יחידה
המים המרים במרה ואיסוף המן
שמות טו (כב- כז), טז

המים המרים במרה ואיסוף המן

ניסיון ראשון במהלך הנדודים – לעם אין מים, הם מתלוננים...

שמות
יחידה
מסה ומריבה, עמלק
שמות יז

מסה ומריבה, עמלק

היחידה שלפניכם עוסקת בתלאות הדרך של העם במדבר ומתמקדת בשני...

שמות
יחידה
יתרו ומערכת המשפט
שמות יח

יתרו ומערכת המשפט

חותנו של משה, יתרו, מגיע עם אשתו ציפורה ושני בניו...

שמות
יחידה
מעמד הר סיני
שמות יט

מעמד הר סיני

יחידה בהכנה

שמות
יחידה
לוחות הברית
שמות כ

לוחות הברית

יחידה בהכנה

שמות
יחידה
משפטים

משפטים

יחידה בהכנה

שמות
יחידה
חטא העגל
שמות כד (יב- יח), לא (יח), לב (א- כ)

חטא העגל

יחידה בהכנה

שמות
יחידה
משרת ה'
שמות לג

משרת ה'

יחידה בהכנה

שמות
יחידה
אוהל מועד
שמות לד (א- לג), מ (לד- לח)

אוהל מועד

יחידה בהכנה

שמות