כיתה ג

יחידות לימוד לכתה ג

בראשית

יחידה
רבקה ויצחק
בראשית כד

רבקה ויצחק

פרק כד בספר בראשית מספר על שליחותו של אליעזר עבד...

בראשית
יחידה
יעקב, עשו וההבטחה ליצחק
בראשית כה (יט-לד), כו (א-ד)

יעקב, עשו וההבטחה ליצחק

נלמד על יעקב ועשו עוד בהיותם ברחם אימם, על לידתם...

בראשית
יחידה
הריב על הבארות והברית
בראשית כו

הריב על הבארות והברית

בפרק זה נלך עם יצחק במסעו, נלמד על נאמנותו לדבר...

בראשית
יחידה
גניבת הברכות
בראשית כז

גניבת הברכות

סיפור גנבת הברכות דרמטי מאוד משום שיש בו עלילה מותחת,...

בראשית
יחידה
סולם יעקב
בראשית כח

סולם יעקב

בפרק הזה נלמד על יציאתו של יעקב מהבית בארץ כנען...

בראשית
יחידה
בבית לבן
בראשית כט

בבית לבן

בפרק זה נלמד על יעקב אבינו המקיים את צו אימו...

בראשית
יחידה
יעקב, רחל ולאה
בראשית כט (לא-לה), ל

יעקב, רחל ולאה

בפרק זה נלמד על יעקב הבונה את משפחתו עם ארבע...

בראשית
יחידה
הבריחה מלבן
בראשית לא

הבריחה מלבן

ביחידה זו נלווה את יעקב בהחלטתו לקום ולברוח מבית לבן....

בראשית
יחידה
פגישת יעקב ועשיו
בראשית לב, לג

פגישת יעקב ועשיו

ביחידה זו נלווה את יעקב בהכנות לקראת פגישתו עם עשו....

בראשית
יחידה
סיפור דינה והולדת בנימין
בראשית לד, לה

סיפור דינה והולדת בנימין

סיפורה של דינה ולפגיעה בגופה. נדבר על גבולות הגוף שלנו...

בראשית
יחידה
חלומות יוסף
בראשית לז (א- יא)

חלומות יוסף

בפסוקים אלה נלמד על מערכות היחסים בין יוסף לאביו יעקב,...

בראשית
יחידה
מכירת יוסף
בראשית לז (יג- לו)

מכירת יוסף

ביחידה נעסוק במכירת יוסף – נזכיר את התפתחות הכעס והקנאה...

בראשית
יחידה
יהודה ותמר
בראשית לח

יהודה ותמר

יהודה נושא אישה כנענית ונולדים לו שלושה בנים. שניים מהם...

בראשית
יחידה
יוסף במצרים
בראשית לט

יוסף במצרים

נחזור לקורותיו של יוסף. יוסף, בנו האהוב של יעקב, מושלך...

בראשית
יחידה
מבית האסורים לבית המלוכה
בראשית מ

מבית האסורים לבית המלוכה

יחידה בהכנה

בראשית
יחידה
חלומות פרעה
בראשית מא

חלומות פרעה

יחידה בהכנה

בראשית
יחידה
יורדים למצרים
בראשית מב

יורדים למצרים

יחידה בהכנה

בראשית
יחידה
אחי יוסף ויוסף
בראשית מג, מד

אחי יוסף ויוסף

יחידה בהכנה

בראשית
יחידה
מפגש מחודש
בראשית מה

מפגש מחודש

יחידה בהכנה

בראשית
יחידה
ברכות יעקב
בראשית מט

ברכות יעקב

יחידה בהכנה

בראשית