אתר תנ"ך ממלכתיהחממה הפדגוגיתמתווה מבחן תמר וחלוצי הערכה

מתווה מבחן תמר וחלוצי הערכה

מתווה בחינת בגרות פנימית בתכניות ממירות בגרות תמ"ר וחלוצי הערכה

 1. משך הבחינה 120-90 דקות (ללא הארכת זמן(
 2. חלוקת הבחינה לפרקים לפי נושאים מיותרת. אפשר לחלקה לפי היקף שאלות (רחבות/מצומצמות).
 3. שאלות:
  1. שאלות עמ"ר – ערכים, מעורבות, רלוונטיות.
  2. אפשרי שילוב מפה או ציור או כל מקור חוץ-מקראי (גם בהקשר לשאלות עמ"ר)
  3. סה"כ 6-4 שאלות, תלוי בכמות סעיפי-משנה ו/או תת סעיפי משנה.
  4. סעיפי א' שווים לכל נפש אינם הכרחיים. יחד עם זאת, בסעיפי בחירה חיוני ליצור מידרג כדי לתת מענה למגוון הנבחנים.
  5. שאלות הכוללות שני סעיפים וגם שאלות "קטנות".
  6. מתן אפשרות בחירה בין שאלות תיעשה על-פי שיקול המורים. אם כן- בחירה מצומצמת.
 4. מיומנויות:
  1. קש"ן אינו חיוני (כי מצמצם את היקף ההיבחנות על פרקי הלימוד שבתכנית(
  2. לצורך יישום מיומנויות (במקום קש"ן) אפשר לחבר סעיף שיעסוק בהשוואה למקור שאינו נכלל בתוכנית הלימודים. אפשר גם לבקש מיומנות ממקור/טקסט שלא נלמד בתוך שאלה בהקשר (ובכך נרחיב את העיסוק בחומר הנלמד).