אתר תנ"ך ממלכתיאזור המפמ"רתכניות הלימודיםחט"במיומנויות לימוד וכישורי חשיבה

מיומנויות לימוד וכישורי חשיבה

מורי חטיבת הביניים,
בתכנית הלימודים לכיתות חטיבת הביניים, מופיעה גם הקניית מיומנויות לימוד.
המיומנויות חיוניות ללימוד ספר הספרים. חשוב שכל בוגר חטיבת ביניים ישלוט במיומנויות אלה:

ידיעת סימני הניקוד ושימוש בהם לקריאה רהוטה
הכרת טעמי מקרא בסיסיים (זקף, אתנחתא וסוף פסוק) ושימוש בהם לקריאה רהוטה
ידיעת גימטרייה
הכרת סדר הספרים
הבנת ו"ו ההיפוך
הבנת ה' הכיוון
הבנת הכינויים החבורים
טיפוח יכולת השוואה
טיפוח יכולת קריאת מפה
הכרת הקונקורדנציה ואופן השימוש בה ככלי פרשני ומסייע;
הכרת האמצעי הספרותי של מילה מנחה;
הכרת חספוסים בכתוב ודרכי יישובם;
הכרת תרגום השבעים, קומראן;
זיהוי והכרת נוסחה חוזרת בכתוב ומגמתה;
הכרת עמדות שונות במקרא;

לפניכם חומרי הוראה שעשויים לסייע לכם לצורך הקניית המיומנויות.